SDDK RESMEN KURULDU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigorta sektörünün kurulması için yıllardır uğraş verdiği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SDDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 47 numaralı kararname ile SDDK’nın kurulması resmen tamamlanmış oldu. Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sigortacılık Genel Müdürü ve Sigorta denetleme Kurulu Başkanı Kadroları iptal edildi.

SDDK’nın görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

 • Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri kapsamında bulunan konularda düzenlemeler yapmak ve kararlar almak.
 • Kurumun stratejik planı, performans ölçütlerini amaç ve hedeflerini, hizmet kalite strandartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevlerini belirlemek.-Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
 • Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.
 • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerilerini görüşüp karara bağlamak.
 • Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak olarak sıralandı.
 • SDDK’ya toplam Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 9 Daire Başkanı, 20 Grup Başkanı’ndan oluşan toplam 357 kişiden oluşacak kadro tahsis edildi.

Kararnamenin tamamına ulaşmak için:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191018-6.pdf • Ray Sigorta
 • Gri Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Allianz
 • Magdeburger Sigorta