Nakliyat Sigortası


Emteanın bir yerden bir yere denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu vasıtaları ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Emtea sigortası ile:

- Taşınan yük teminat altına alınır. 
- Sigortalı, malın sahibidir. 
- Emtea sigortaları sefer esasına dayanmaktadır. 
- Emtea sigortaları süreli poliçeler değildir.

GENİŞ TEMİNAT (ALL RİSK)

- Orijinal I.C.C.”A” /I.C.C.”Air” klozunda yazılı şartlar ile taşınan yükü, aşağıda belirtilen bazı istisnalar dışında teminat altına alır: 
- Sigortalının Kasti Hareketleri Sonucu Oluşan Hasarlar, 
- Malın Kendi Bünyesinde Meydana Gelen Hasarlar (Ayb- i Zati), 
- Yakın Sebebi Gecikme Olan Hasarlar (Temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından  kaynaklansa bile), 
- Aşınma ve yıpranma, 
- Ambalaj yetersizliği veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun ya da istifleme hatalarının neden olduğu hasarlar , 
- Kullanan herhangi bir aracın yüke ve sefere elverişsizliği , 
- Harp ve Grev Rizikoları (ek teminat olarak alınabilir)

DAR TEMİNAT

- Bir kaza (çarpma, çarpışma, devrilme) sonucu  taşınan yüke gelebilecek zararları teminat altına alır. Kaza sonucu olmayan kısmi hasarlar ile hırsızlık rizikoları teminat haricidir.
- Institute Cargo Clauses C.-Kamyon Klozu Hükümleri, Demiryolu Klozu Hükümleri ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

TAM ZİYA TEMİNATI

- Taşımayı yapan aracın ve malın gerçek ya da hükmi olarak tam zayi olmasını kapsar.

 

Emtea Nakliyat Poliçesi Genel Şartları için tıklayınız.  • Ray Sigorta
  • Gri Sigorta
  • Ankara Sigorta
  • Quick Sigorta
  • Allianz
  • Magdeburger Sigorta